โรงเรียนบ้านโนนแก ยินดีต้อนรับทุกท่าน คำขวัญ เรียนดี มีวินัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง

วันจันทร์ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ข้อมูลนักเรียน 10 มิ.ย.

              ข้อมูลนักเรียน 10  มิ.ย. ปีการศึกษา  2555

                              ชาย  หญิง   รวม        
ระดับชั้นอนุบาล  1                     3    10
ระดับชั้นอนุบาล  2                         6
   รวมทั้งสิ้น                     9      7    16 

 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  1                   5
 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  2               4     9
 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  3               1     4
 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  4          5      1     6
 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  5          5      7     12
 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  6          2      1     3
                   
   รวมทั้งสิ้น                    22     17    39
   รวมทั้งหมด                   31     24    55

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น